CSR & ACTIVITIES
พิธีลงเข็มฤกษ์เสาเอก งานก่อสร้างสะพาน

คุณขจร เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นประธานในพิธีลงเข็มฤกษ์เสาเอก งานก่อสร้างสะพาน เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการแพรกษา อินดัสเทรียลล์ จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 650 ไร่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562