CSR & ACTIVITIES
แพรกษา อินดัสเทรียลล์ร่วมสนับสนุนอาหาร ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองแพรกษา

แพรกษา อินดัสเทรียลล์โดย บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ร่วมบริจาคอาหารกล่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองแพรกษา ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2564 เป็นเวลา 5 วัน วันละ 100 กล่อง