CSR & ACTIVITIES
แพรกษา อินดัสเทรียลล์ร่วมสนับสนุนอาหาร ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลแพรกษา

แพรกษา อินดัสเทรียลล์โดย บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ร่วมบริจาคอาหารกล่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลแพรกษา ระหว่างวันที่ 25 - 27 และ 30 สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 4 วัน วันละ 150 กล่อง