CSR & ACTIVITIES
พิธีบวงสรวงเปิดหน้าดินเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คุณขจร เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงเปิดหน้าดิน เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการแพรกษา อินดัสเทรียลล์ จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่โครงการประมาณ 650 ไร่ มูลค่าโครงการกว่า 5,000  ล้านบาท โดยร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)