CSR & ACTIVITIES
วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มบริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา นำทีมงานพนักงานบริษัทเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (สถานตากอากาศบางปู) จังหวัดสมุทรปราการ